The Current Cardiff Walking for Health website is no longer available and all the up to date information can now be found at: www.letswalkcymru.org.uk.

All local information can also be found on the Outdoor Cardiff website (currently being updated): www.outdoorcardiff.com.

Thank you for your understanding whilst we undertake important updates.

Cardiff Walking for Health

Nid yw gwefan Cerdded Er Lles Iechyd Caerdydd ar gael mwyach. Gallwch weld yr holl wybodaeth fwyaf diweddar yn: www.dewchigerddedcymru.org.uk.

Gallwch hefyd weld yr holl wybodaeth leol ar wefan Awyr Agored Caerdydd (yn cael ei diweddaru ar hyn o bryd): www.outdoorcardiff.com.

Diolch am eich dealltwriaeth wrth i ni wneud diweddariadau pwysig.

Cerdded Er Lles Iechyd Caerdydd