CARDIFF WALKING FOR HEALTH

Walking for Health is an initiative that is designed to encourage Cardiff’s residents to exercise more by participating in a series of organised led walks throughout the city.

CERDDED I GADW'N IACH CAERDYDD

Mae Cerdded i Gadw’n Iach yn fenter sydd wedi’i drefnu i annog trigolion Caerdydd i ymarfer eu cyrff yn amlach drwy gymryd rhan mewn cyfres o deithiau tywys drwy'r ddinas gyfan.

Partners of Walking for Health